Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Angst bij kinderen

Angst bij kinderen komt vaker voor dan we denken. Veel kinderen zijn wel eens bang. Angst is een gezond alarmsignaal en hoort erbij.

Meest voorkomende enge dingen:

 • Eigen verzinsels (krokodil onder het bed)
 • Specifieke dingen (spinnen, honden)
 • Het oordeel van leeftijdsgenootjes
 • Van de ouders gescheiden raken
 • Nare dingen die in de toekomst kunnen gebeuren

Wat is een angststoornis?

Een angststoornis is niet eenvoudig vast te stellen: sommige kinderen zijn ‘gewoon’ bangig, maar hebben daarom nog geen angststoornis. Factoren die een rol spelen zijn aanleg en temperament, een groot voorstellingsvermogen, een prikkelbaar autonoom zenuwstelsel en (te) hoge verwachtingen of overbescherming van de ouders.

angst bij kinderen

Signalen die op een angststoornis kunnen wijzen:

 • Veel behoefte aan geruststelling
 • Vermijdingsgedrag: enge situaties uit de weg gaan
 • Veel piekeren over toekomst of verleden
 • Perfectionistisch en kritisch op zichzelf
 • Opvallende verlegenheid
 • Regelmatig vage lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid of overgeven
 • Het komt soms voor in combinatie met stemmingsproblemen (depressie) en in mindere mate ADHD of specifieke fobieën. Geschat wordt dat 2 tot 15 procent van de kinderen tussen 4 en 18 jaar een angststoornis heeft.

angst bij kinderen

Tips voor ouders:

Angst bij kinderen kan soms al verminderen met de volgende tips.

 • Wees een goed voorbeeld in het omgaan met eigen angst
 • Let op de dingen die het kind wel goed doet
 • Wees trots en spreek vertrouwen uit
 • Stimuleer het kind om zelfstandig dingen te ondernemen (passend bij de leeftijd)
 • Bespreek de angst (zonder kant-en-klare oplossingen)
 • Stimuleer hem om de dingen die hij uit de weg gaat toch te doen
 • Bedenk tussenstappen
 • Wakker de angst niet aan
 • Ga niet te veel mee met vermijding
 • Denk samen na over beloningen
 • Zet niet door bij paniek

Wat kan Villa Kakelbont voor u betekenen?

Afhankelijk van welke angst, stellen wij in overleg met u en uw kind een behandelplan op. Ouders krijgen tips om ook thuis mee te werken aan het verminderen van de angstklachten

Share This
Call Now Button