Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Ouders hebben meestal het beste voor met hun kinderen, maar komen er soms niet uit. Wanneer ouders zich aanmelden bij Villa kakelbont, willen ze graag dat er iets verandert. Dat kan een kind niet altijd alleen, ook ouders zullen zich daarvoor moeten inspannen. Veranderen is moeilijk, het is vaak een kwestie van durven en doorzetten. De kinder- en jeugdtherapeut begeleidt u daarbij. Ouderbegeleiding vindt plaats in de vorm van oudergesprekken, al dan niet in combinatie met behandeling van het kind.

ouderbegeleiding bij villa kakelbont amerongen

Gesprekken en training

Opvoeden klinkt makkelijker dan het is. Daarom gaat in de oudergesprekken veel aandacht uit naar persoonlijke ondersteuning van de opvoeders. Het omgaan met bijzondere kinderen is in de praktijk immers vaak moeilijker dan in theorie. Het vraagt veel geduld, energie en motivatie. Vaak blijven ouders beter gemotiveerd wanneer zij zich begrepen en gesteund voelen. Er groeit dan meer ruimte voor hun rol als opvoeder. Daar kunnen kinderen veel profijt van hebben.

Villa kakelbont gaat uit van uw persoonlijke kwaliteiten als opvoeder en uw opvoedstijl. Er wordt u als opvoeder, inzicht gegeven waarom bepaalde situaties in het gezin steeds weer volgens een vast, ongewenst patroon verlopen. En u krijgt natuurlijk handreikingen om dit patroon te doorbreken. U leert hoe u kunt reageren in lastige situaties en u wordt bewust van uw specifieke kwaliteiten en valkuilen in de opvoeding. De kunst is om met die zelfkennis en pedagogische basiskennis de opvoeding van uw kinderen bevredigend te laten verlopen.

Bij een scheiding is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken.  Wij helpen u en uw kind(eren) daar graag bij.

Scholen

Wanneer de problematiek zich (ook) afspeelt op school kan de leerkracht betrokken worden bij de begeleiding. Observaties in de klas behoren vanzelfsprekend tot de mogelijkheden. Echter, zonder toestemming van de ouders zal nooit informatie over een kind worden gegeven aan derden. Het contact over een kind verloopt altijd via de ouders.
Scholen kunnen zelf ook aankloppen bij of doorverwijzen naar Villa kakelbont. 

Share This
Call Now Button