Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Slaapproblemen zijn onprettig voor kind en ouders

 

Veel kinderen hebben in een bepaalde fase van hun ontwikkeling slaapproblemen. We denken dan aan problemen zoals: praten in de slaap, nachtmerries, moeite hebben met in slaap vallen, niet zonder licht durven slapen etcetera. Vaak zijn dit problemen van tijdelijke aard, die van zelf weer overgaan. Er wordt over het algemeen vanuit gegaan dat deze problemen onderdeel van de ontwikkeling van het kind zijn. Deze problemen kunnen echter het functioneren van het kind beginnen te beïnvloeden (bijvoorbeeld omdat het kind op school in slaap valt) of van invloed zijn op de rest van het gezin (bijvoorbeeld omdat het kind zijn ouders wakker houdt met zijn gehuil. Een kind dat problemen heeft met slapen, heeft grote invloed op het gezin en kan voor heel veel stress zorgen. Het houdt vaak zijn familieleden wakker en vraagt veel aandacht van zijn/haar ouders. De wetenschap dat de klachten weer over zullen gaan verandert niets aan de vermoeidheid van de ouders en het kind nu.

slaapproblemen

Vermoeidheid

Een zeer voor de hand liggend probleem bij slaapstoornissen is vermoeidheid. Met name schoolkinderen kunnen hierdoor minder goed functioneren, hebben moeite met concentratie en lopen achterstand op school op. Hierdoor kunnen onder andere leerproblemen optreden. Ook wordt bij deze kinderen vaker gedragsproblemen gezien, die in werkelijkheid slechts een uiting van oververmoeidheid zijn

Slaapwandelen

Een slaapprobleem dat ook soms bij kinderen voorkomt is slaapwandelen. Dit kan variëren van alleen in bed gaan zitten tot werkelijk rondlopen. Het kind is heel moeilijk wakker te krijgen en als het wakker wordt is het in de war. Oorzaken van slaapwandelen kunnen zijn: koorts, te weinig slaap, bepaalde medicijnen et cetera.

Nachtmerries

Maar er bestaat ook een heel ander soort slaapprobleem. Het kind gaat gewoon slapen maar wordt in de loop van de nacht wakker. Vaak gaat dit wakker worden dan samen met angst, verwardheid en paniek. Regelmatig is er dan sprake van een nachtmerrie. Nachtmerries gaan vaak over angst voor aanvallen, vallen of dood. Over het algemeen zijn nachtmerries een gewoon onderdeel van de ontwikkeling van het kind.

Nachtangsten

Kinderen kunnen ook last hebben van nachtangsten. In dit geval ontwaakt het kind plotseling uit zijn slaap met een gil en vertoont intense angst. Er lijkt geen sprake te zijn van een nare droom. Het kind is moeilijk te troosten en is meestal erg in de war. Het lijkt niet te weten waar het is, praat langzaam en reageert langzaam.

Slaapstoornissen kunnen het kind erg angstig en onzeker maken. Veel kinderen kunnen zich hun nacht-angst niet herinneren, maar houden wel een gevoel van verwarring, angst en onzekerheid bij het wakker worden. Nachtmerries worden wel onthouden en vooral terugkerende nachtmerries kunnen het kind zeer angstig maken. Deze angst zorgt dat het kind zeer gespannen wordt en vaak niet wil gaan slapen, waardoor ook nog vermoeidheid en inslaap problemen ontstaan.

De ouders worden heen en weer geslingerd tussen gevoelens van bezorgdheid en gevoelens van boosheid en irritatie.

Slaapproblemen bij jongeren

Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf jongeren last heeft van ernstige slaapproblemen, veroorzaakt door hormonale en sociale veranderingen in de puberteit. Deze slaapproblemen blijken een negatieve invloed te hebben op de stemming, het gedrag, het functioneren op school en de schoolprestaties.Vooral bij het aanbreken van de puberteit krijgen veel jongeren moeite met inslapen en doorslapen. De meeste ouders denken (en hopen) dat dit vanzelf wel weer over zal gaan. Toch blijkt dit bij een grote groep jongeren niet het geval. Tijdens een normale schoolweek ontstaat daardoor een ernstig tekort aan slaap. Veel jongeren proberen dit tekort in het weekend ‘bij te slapen’ maar dit lukt niet altijd even goed en soms al na een paar weken begint dit hen op te breken. Ze krijgen last van overmatige slaperigheid overdag, kunnen zich slecht concentreren, gaan slechter presteren op school, en kunnen probleemgedrag gaan vertonen of depressief worden. In deze gevallen wordt vaak niet in eerste instantie gedacht dat het slechte slapen deze problemen.

Villa kakelbont zoekt met uw kind en u naar oorzaak maar vooral oplossing van het slaapprobleem.

Soms kan het goed zijn het slaapritueel te veranderen. Extra aandacht overdag en het kind positief bekrachtigen kan voor verandering bij slaapproblemen helpen. Andere kinderen hebben baat bij ontspanningsoefeningen.

Jongeren wordt inzicht gegeven in hun probleem. We gaan er naar op zoek om de optimale bedtijden te vinden die een goede en regelmatige nachtrust stimuleren, en we helpen hen om te gaan met andere factoren die de slaap kunnen verstoren, denk aan activiteiten in de avond met computer, tablet of telefoon (fel licht), eten en drinken, lichaamsbeweging, maar ook storende gedachten en stress die het in slaap vallen belemmeren.

slaapproblemen
Share This
Call Now Button