Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Kindercounseling

Wat zijn de kosten?
Alle sessies – ook de ouder- en eventuele schoolgesprekken – duren een uur en kosten €80,- per sessie.

Klik hiervoor meer informatie

kindercounseling

Kindercounseling

Ieder kind is wel eens tijdelijk uit balans.

Maar wat doe je, als ouder, als dit langer duurt en de problemen groter worden? Soms helpt het om het kind met iemand te laten praten. Dat kan met een kindercounselor. Een kindercounselor helpt kinderen om zelf hun balans weer terug te vinden. Zo worden ze weer de baas over hun probleem.

Kindercounseling is laagdrempelig, effectief en leuk!

Jacqueline Vuister

Villa Kakelbont Amerongen

Een kindercounselor werkt met kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar aan sociaal-emotionele problemen. Zij onderzoekt de aard en de ernst van de klachten en beoordeelt welke aanpak resultaat zal geven. Kinderen worden gestimuleerd om zelf mee te denken over oplossingen binnen de grenzen van hun mogelijkheden. De kindercounselor kijkt naar wat het kind wèl goed kan, wat wèl goed gaat om van daaruit te komen tot zelfvertrouwen en oplossingen voor het probleem. Ouders krijgen ondersteuning bij het omgaan met de klachten in oudergesprekken.
Share This
Call Now Button