Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Natuurlijk kunnen we niet alleen aan wat punten beoordelen of iemand hoogbegaafd is. Onderstaande kenmerken bieden dan ook geen zekerheid, maar geven wellicht inzicht of ook herkenning. Een test kan dan zekerheid bieden.

 • weinig slapen
 • vroeg lopen, overslaan van de kruipfase
 • kan ook: laat lopen
 • vroeg praten in correcte zinnen en met opvallend woordgebruik
 • laat praten en meteen in hele zinnen
 • vroeg leggen van verbanden: dus-redenering (normaal omstreeks 3 jaar)
 • grote nieuwsgierigheid en leergierigheid
 • zijn ook intellectueel nieuwsgierig
 • ze stellen veel vragen en vraagt eindeloos ‘waarom’
 • op zeer jonge leeftijd stellen van levensbeschouwelijke vragen
 • hebben een grote en rijke woordenschat
 • zeer goed geheugen
 • uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel
 • originele ideeën en oplossingen
 • perfectionistisch
 • verschillende dingen tegelijk doen, hoog tempo
 • moeite met leren zwemmen, fietsen
 • apart gevoel voor humor
 • zelfstandig
 • zichzelf leren lezen/schrijven
 • (over)gevoelig
 • vaak onhandelbaar en agressief
 • wil niet naar school
 • speelt niet met klasgenootjes
 • heeft vaak hoofdpijn/buikpijn
 • vertoont een teruggang in ontwikkeling
 • is op school een totaal ander kind dan thuis
 • zijn aanzienlijk sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof dan gemiddelde leerlingen
 • hebben gemakkelijker inzicht in complexe leerstof
 • zijn taakgericht en geconcentreerd, als de motivatie er is of gewekt is
 • stellen hoge eisen aan zichzelf en vaak ook aan anderen
 • kunnen zeer creatief denken,
 • zijn in staat om al heel jong verbanden te leggen
 • bekijken de wereld door een heel andere bril dan hun leeftijdsgenoten
 • experimenteren graag
 • zijn kritisch ten opzichte van alles, dus ook van regels, gewoonten en tradities
 • hebben belangstelling voor veel dingen; hebben een brede waaier van interesses
 • kunnen moeilijk keuzen maken, veel is er interessant en/of belangrijk
 • zijn gevoelig voor gevoelens en behoeften van anderen en houden daar meestal rekening mee, ook ten koste van zichzelf
 • doorzien sociale patronen en herkennen emoties bij anderen
 • zijn goed in staat/geneigd zichzelf te vermaken en kunnen dat lang volhouden, dit alles bij voldoende interesse en motivatie
 • nemen initiatief en geven leiding, al dan niet geaccepteerd door leeftijdsgenoten
 • vooral voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw van de basisschool geldt, dat zij tekenen op hoger niveau dan leeftijdsgenoten, meer details, eerder perspectief, maar een hekel hebben aan inkleuren
 • vroeg gericht zijn op letters en woorden, kind vraagt naar letters en leert zichzelf lezen
 • heel vroeg gericht op cijfers en getallen
 • interesse hebben in onderwerpen die op deze leeftijd niet gebruikelijk zijn

Villa Kakelbont begeleidt hoogbegaafde kinderen/jongeren én hun ouders. Bij vragen neem hier contact op.

Klik hier voor een literatuurlijst over hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafd kind?

Ongeveer 2 a 3 procent van de bevolking is hoogbegaafd. Dit betekent dat er op een gemiddelde basisschool van 200 kinderen niet meer dan 4 tot 6 kinderen hoogbegaafd zijn.

Hoogbegaafdheid testen?

Direct een afspraak maken?

Of liever eerst meer informatie over hoogbegaafdheid?

Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Werkwijze

De unieke werkwijze van Villa Kakelbont.

Elk kind is uniek dus de werkwijze zal altijd uniek zijn.

Meer weten?

Share This
Call Now Button