Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Ouderschapsplan

Kinderen en ouders maken onder begeleiding van de kindertherapeut een ouderschapsplan. 

Op 1 maart 2009 is een wet aangenomen die bepaalt dat indien ouders gaan scheiden zij verplicht zijn een ouderschapsplan te maken. In dit plan moeten in ieder geval drie wettelijk verplichte afspraken komen te staan. Die gaan over: ten eerste de zorgverdeling, ten tweede de kinderalimentatie en ten derde de uitwisseling van informatie over de kinderen.

De  wet bepaalt dat ouders hun kinderen betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. In het verzoek tot echtscheiding moet vermeld zijn hoe dit is gebeurd.

De scheiding betekent een nieuw leven voor u, maar ook voor de kinderen. Een scheiding is voor kinderen enorm ingrijpend en vereist veel aanpassingsvermogen. De opvoeders maken niet meer samen deel uit van het dagelijks leven van een kind en er komt een omgangsregeling voor in de plaats. Kinderen hebben opeens twee woonplekken, waar vaak ook nieuwe partners verschijnen met wie zij een eigen relatie opbouwen. Er verandert veel, maar één ding blijft: het kind valt onder het ouderlijke gezag van de gescheiden partners en heeft recht op een goed contact met beiden.

Stabiliteit is in deze fase dan ook van groot belang.

Maar dat lukt lang niet altijd. Allerlei emoties kunnen de communicatie tussen de opvoeders in de weg staan. Daardoor is er vaak geen of te weinig afstemming. Voor de kinderen betekent dit onzekerheid en onveiligheid.

Een goede omgangsregeling schept een basis voor veiligheid. Kinderen hebben vaak een heel eigen idee over hoe zij deze omgang zien. Maar juist omdat de opvoeders het vanwege alle emoties nog moeilijk vinden om hierover te communiceren, lukt het niet goed om tot een regeling te komen, laat staan om het hier samen met de kinderen over te hebben.

Bij Villa kakelbont kunnen de kinderen zelf hun verhaal doen. Een eerste gesprek is altijd een kennismakingsgesprek. In het tweede gesprek wordt tijd besteed aan de omgangsregeling en zaken die het kind zelf ter sprake brengt. Vervolgens kunnen kinderen als zij dat willen daarna nog ondersteuning krijgen bij het verwerken van de echtscheiding.

Nadat ik de wensen van de kinderen heb gehoord overleg ik deze met de opvoeders. Ten slotte stellen we dan samen het ouderschapsplan op.

Zelf ben ik een gescheiden ouder met twee uitwonende volwassen kinderen en twee kinderen in co-ouderschap. Opvoeders die hier kwamen vonden mijn stukje ervaringsdeskundigheid prettig bij het opstellen van een plan dat paste bij hun specifieke situatie.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op.

Share This
Call Now Button