Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Werkwijze

Hoe werk ik

De unieke werkwijze van Villa Kakelbont

De werkwijze is niet statisch of van te voren bepaald. Elk kind is uniek, dus ook de werkwijze. Ook al lijkt de problematiek dezelfde, de behandelwijze kan bij elk kind anders zijn.

Alles hangt af van welk kind hier binnen komt. Ik kijk vooral naar de sterke kant van het kind. Deze kant is veilig. Van daaruit zoeken we samen naar welke werkwijze, welke coaching,kindertherapie of jeugdtherapie bij dit unieke kind past.

In grote lijnen verloopt het traject zoals hieronder beschreven. Maar ook dit traject wordt op maat geschreven.

werkwijze villa kakelbont amerongen

1)

De ouders melden het kind telefonisch aan of via het formulier op deze site. Hierna krijgen zij van mij een intakeformulier opgestuurd.  Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich ook zelf aanmelden in overleg met hun ouders.

2)

Er volgt een intakegesprek met de ouders. Jonge kinderen tot 12 jaar zijn hierbij niet aanwezig. Tijdens dit gesprek bespreken we de problematiek evenals uw wensen en verwachtingen.

3)

Vervolgens werk ik enkele sessies met het kind / de jongere en onderzoek met hem of haar de klachten. Ik neem de tijd die nodig is om naar het kind / de jongere te kijken en te luisteren en nodig het uit tot communicatie via o.a. spel, tekenen, verhalen en fantasieën. Ook kunnen er ontspanningsoefeningen (o.a mindfulness) worden gedaan. Met oudere kinderen voer ik vooral gesprekken.

4)

Na enkele sessies vindt een oudergesprek plaats. Dit kan een tussengesprek zijn of een eindgesprek. Er wordt besproken hoe het thuis gaat en er is gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Eventueel beslissen de ouders voor een aantal nieuwe sessies. Hoeveel sessies een kind / jongere nodig heeft is afhankelijk van de problematiek. 

Het uitgangspunt is altijd het specifieke kind en diens situatie: het gezin waarin het leeft, de school, de vriendenkring. Alles telt mee en wordt met respect bekeken.

Share This
Call Now Button