Wat is hoogbegaafdheid?

Over hoogbegaafdheid valt heel veel te vertellen. Deze term horen we de laatste jaren dan ook steeds vaker. Ben je gewoon heel slim? En is dat dan heel handig? Kan je dan veel makkelijker meekomen op school?
Over hoogbegaafdheid bestaat nog veel onbegrip. Niet met alle hoogbegaafde mensen gaat het per definitie goed. Velen van hen hebben problemen op sociaal maar ook op geestelijk gebied. Vaak begint het met “ je niet goed in je vel voelen”, maar daar geen goede verklaring voor hebben. Het is echt niet altijd makkelijk om met je “ hoogbegaafdheid” om te gaan. Hoogbegaafden gaan makkelijk onderpresteren en hebben vaker depressieve klachten die ook weer tot lichamelijke klachten kunnen leiden.
Het is goed om deze klachten vroegtijdig te onderkennen en te zoeken naar begeleiding. Zodra een hoogbegaafd kind inzicht krijgt in de processen die bij hem spelen en ook zijn omgeving goed geïnformeerd wordt, kunnen ook deze kinderen uitgroeien tot gelukkige volwassenen.

Enkele weetjes over hoogbegaafdheid.

Ongeveer 2 a 3 procent van de bevolking is hoogbegaafd. Dit betekent dat er op een gemiddelde basisschool van 200 kinderen niet meer dan 4 tot 6 kinderen hoogbegaafd zijn.
Om te onderzoeken of je hoogbegaafd bent, wordt je IQ (intelligentiequotiënt) gemeten via een test. Meestal is dat de Wisc III (de Wechsler IQ test voor kinderen van 6 tot 17 jaar). We spreken van hoogbegaafd als er een score van 130 of meer wordt gemeten.
Hoogbegaafdheid is aangeboren. Vanaf het allereerste begin reageren hoogbegaafden anders dan anderen. Hoogbegaafdheid moet niet verward worden met een grote algemene kennis.
Een hoge intelligentie is een voorwaarde voor hoogbegaafdheid. De Amerikaanse psycholoog Renzulli stelt dat ook aan andere voorwaarden voldaan moeten worden, zoals te lezen is in onderstaand model. Creativiteit en motivatie zijn ook van groot belang.

hoogbegaafdheid

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Natuurlijk kunnen we niet alleen aan wat punten beoordelen of iemand hoogbegaafd is. Onderstaande kenmerken bieden dan ook geen zekerheid, maar geven wellicht inzicht of ook herkenning. Een test kan dan zekerheid bieden Checklist: (Bron: ‘Ruimte’, een uitgave van Pharos ter gelegenheid van de NOT 1999)

 • zijn aanzienlijk sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof dan gemiddelde leerlingen
 • hebben gemakkelijker inzicht in complexe leerstof
 • zijn intellectueel nieuwsgierig
 • ze stellen veel vragen
 • hebben een zeer goed geheugen
 • hebben een grote en rijke woordenschat
 • zijn taakgericht en geconcentreerd, als de motivatie er is of gewekt is
 • kunnen perfectionistisch zijn
 • stellen hoge eisen aan zichzelf en vaak ook aan anderen
 • kunnen zeer creatief denken,
 • zijn in staat om al heel jong verbanden te leggen
 • hebben een zeer groot, bijna overdreven rechtvaardigheidsgevoel
 • bekijken de wereld door een heel andere bril dan hun leeftijdsgenoten
 • experimenteren graag
 • zijn kritisch ten opzichte van alles, dus ook van regels, gewoonten en tradities
 • hebben belangstelling voor veel dingen; hebben een brede waaier van interesses
 • kunnen moeilijk keuzen maken, veel is er interessant en/of belangrijk
 • zijn gevoelig voor gevoelens en behoeften van anderen en houden daar meestal rekening mee, ook ten koste van zichzelf
 • doorzien sociale patronen en herkennen emoties bij anderen
 • zijn jonger dan anderen gericht op allerlei vragen , ook levensvragen, (Wat gebeurt er als je dood bent? Waarom maken mensen oorlog?)
 • zijn goed in staat/geneigd zichzelf te vermaken en kunnen dat lang volhouden, dit alles bij voldoende interesse en motivatie
 • nemen initiatief en geven leiding, al dan niet geaccepteerd door leeftijdsgenoten
 • vooral voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw van de basisschool geldt, dat zij tekenen op hoger niveau dan leeftijdsgenoten, meer details, eerder perspectief, maar een hekel hebben aan inkleuren
 • vroeg gericht zijn op letters en woorden, kind vraagt naar letters en leert zichzelf lezen
 • vroeg gericht op cijfers en getallen
 • interesse hebben in onderwerpen die op deze leeftijd niet gebruikelijk zijn, zoals zaken die in het Jeugdjournaal en Klokhuis aan de orde komen.

 

Villa Kakelbont begeleidt hoogbegaafde kinderen/jongeren én hun ouders.

Bij vragen neem hier contact op.

Share This