Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Wat is NLD bij kinderen?

NLD is de afkorting van Nonverbal Learning Disabilities. De Nederlandse vertaling is Niet -Verbale Leerstoornis. Een leerstoornis dus die geen betrekking heeft op taal.

Kinderen/mensen met NLD kunnen zeer goed praten (zijn verbaal heel sterk). Vaak hebben ze ook een goed geheugen. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat je als ouder doorhebt dat er iets met je kind aan de hand is. Thuis en ook op school zien we vaak een kind wat bijdehand lijkt en alles goed weet te verwoorden en een ruime woordenschat heeft. De problemen liggen echter op het non-verbale (letterlijk: niet-talig) gebied. Snel begrijpen van informatie die ze visueel (door te kijken) waarnemen is niet makkelijk. De problemen bij deze kinderen liggen ook op het gebied van de motoriek (het bewegen) en op het sociale gebied (omgang met andere kinderen). Kinderen met NLD praten veel maar vaak met weinig inhoud. Er lijkt geen begin of eind aan hun verhaal te zitten. De spraak is vaak monotoon en er kunnen articulatieproblemen zijn.

Kinderen/mensen met NLD zijn zeer prikkelgevoelig. Alle prikkels (zien, horen, voelen, ruiken, proeven) komen zonder filter binnen en kunnen als heel heftig worden ervaren. Het ordenen van alle informatie is lastig waardoor er al snel het gevoel kan komen van een vol hoofd met chaos. Een kind kan hierdoor boos of vermoeid  uit school komen. Niet alleen in het hoofd heerst chaos, ook om hen heen is het niet makkelijk een goede ordening en structuur aan te brengen. Het kost deze kinderen vaak veel energie om de dag door te komen, omdat alles zo intens wordt beleefd.

 

NLD is een leerstoornis met vaardigheden en tekorten

Goed ontwikkelde vaardigheden

 • Verbaal erg vaardig. Door veel te vragen proberen ze de wereld om hen heen te begrijpen. Ze praten veel en lang en hebben meestal een ruime woordenschat Ze praten je de oren van het hoofd en hebben een ruime woordenschat.
 • Goed auditief geheugen. Dit stelt hen in staan alles wat ze horen goed te onthouden en beter te begrijpen
 • Luisteren heel graag naar wat verteld wordt.
 • Oog voor detail
 • Leren snel lezen
 • Ze gaan graag het contact aan met de ander
 • Betrokken en zorgzaam
 • Zaakvakken
 • Taal/ spelling
 • Algemene kennis
NLD bij kinderen

Vaardigheden die minder goed ontwikkeld zijn (tekorten)

 • Visuele en tactiele waarneming (zien en voelen), ze hebben moeite met het overzien van gehelen en zijn erg gericht op details
 • Sociale omgang en sociaal inzicht (het begrijpen van sociale situaties en het zich kunnen verplaatsen in de ander)
 • Ruimtelijk inzicht
 • Probleemoplossend vermogen
 • Emotionele stabiliteit
 • Aanpassen aan nieuwe omstandigheden
 • Leren van nieuwe taken
 • Complexe motoriek (dit zien we vaak terugkomen bij o.a. schrijven)
 • Meerdere handelingen tegelijkertijd uitvoeren
 • Begrijpend lezen en rekeninzicht
 • Prikkelgevoeligheid
 • Werktempo

Direct een afspraak maken?

Of liever eerst meer informatie over hoogbegaafdheid en onze manier van begeleiden?

NLD is een informatieverwerkingsstoornis / leerstoornis waarbij er een combinatie is van vaardigheden en tekorten. Niet alle mensen echter vertonen deze.

Een kind met NLD is uniek en heeft baat bij een unieke begeleiding. Villa Kakelbont biedt deze begeleiding graag.

Share This
Call Now Button