Registratie SKJ: 160013491, SHO-registratienummer: 156061-152909, Aangesloten bij de ABcV, onder nummer: 116519 registertherapeut RBCZ

Wij hebben de oplossing voor u!

praktijk voor kindercounseling, kindertherapie en jeugdtherapie

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”

Kindercounseling

Ieder kind is wel eens tijdelijk uit balans. Maar wat doe je, als ouder, als dit langer duurt en de problemen groter worden? Soms helpt het om het kind met iemand te laten praten. Dat kan met een kindercounselor.

Kindertherapie

Kinder- en jeugdtherapie is een meestal kortdurende therapievorm speciaal bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. In deze therapie staat het kind centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken.

Ouderbegeleiding

Ouders hebben meestal het beste voor met hun kinderen, maar komen er soms niet uit. Wanneer ouders zich aanmelden bij Villa kakelbont, willen ze graag dat er iets verandert. Dat kan een kind niet altijd alleen, ook ouders zullen zich daarvoor moeten inspannen.

Direct contact opnemen!

12 + 4 =

Nieuwste training! Sociale vaardigheidstraining voor kleuters

Groepstraining i.s.m. bloesemkindercoaching (www.bloesemkindercoaching.nl )
Een training om het zelfvertrouwen te versterken en de weerbaarheid te vergroten voor kinderen van 6 t/m 9 jaar.

 

 

Jacqueline Vuister
Villa Kakelbont

%

Van de kinderen heeft ADHD.

%

Van de huwelijken eindigt in echtscheiding.

Al meer dan 200 kinderen zijn vrolijk verder gegaan na Villa Kakelbont.

Wie ben ik?

Mijn naam is Jacqueline Vuister en ik ben een kinderpsycholoog. Na verschillende jaren in het basisonderwijs te hebben gewerkt, voelde ik dat ik meer voor individuele kinderen wilde betekenen. Regelmatig werd ik geconfronteerd met problemen die bij verschillende kinderen een rol speelden. Ik volgde een Hbo-opleiding kindercounselor en ben mij daarna gaan specialiseren tot kinder- en jeugdtherapeut. Ook daarna bleef ik mij specialiseren, deed verschillende cursussen en een studie klinische psychologie. Ik heb nu al 7 jaar een praktijk voor kinder- en jeugdtherapie.

VillaKakelbont Amerongen

Share This
Call Now Button